علایمک

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

زن 30 ساله‌ای را با تهوع و استفراغ به
اورژانس آورده‌اند. بیمار عنوان میکند که 6 ساعت قبل تعداد 10 عدد استامینوفن 500
بهمراه تعداد نامشخصی از داروهای پدرش که مشکل قلبی داشته را خورده است. در بین
داروهای پدر بیمار متورال و آسپیرین وجود دارد. علایم حیاتی بیمار بدین قرار است:
PR= 66/min
BP= 115/65 mmHg
RR= 15/min
SPO2= 97% in room air
BS= 92 mg/dL
 
برای بیمار سطح دارویی ارسال میشود. نتایج
بدین قرار است:
Acetaminophen: 70 mg/dL
Salicylate: 55 mg/dL
کدام درمان در این بیمار
کاربرد دارد؟
الف) AC
ب) NAC
ج)  NaH
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها