Ifrat

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

امنیت زنان
در اخبار اعلام شده که: دهلی نو خطرناکترین
کلانشهر، برای امنیت زنان است، لذا باید فکری اساسی شود. زنان در بسیاری از کشورها،
طعمه مردان هستند، بدون آنکه خود بدانند! مردان برای آنها ازادی می خواهند! چون می
خواهند دسترسی به آنان راحت تر باشد، و هزینه کمتری داشته باشد. ظاهرا برای آنها
برابری با مرد ها را می خواهند، برای این است که همیشه مطیع باشند. برای آنهاپست و
مقام برابر در خواست می کنند، تا که زنهای بیشتری را مانند کالا، برای خود ان
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها